info
Děkujeme za návštevu našich stránek.

Spolky a sdružení - Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Vznik Sboru dobrovolných hasičů se datuje ke dni 1.1.1885, kdy čítal 45 mužů. Prvním velitelem byl zvolen František Škoda. Obec zakoupila jednu čtyřkolovou stříkačku, 9 dílů hadic, 45 přilbic, 40 tesáků, a 40 pásů v souhrnné ceně 1085 zlatých. Tolik obecní kronika.Více se zde nehovoří. Ale hasiči samozřejmě nemohli fungovat jenom se stříkačkou a s hadicemi. Mezi nakoupeným materiálem byly dále nejméně 3 proudnice, sací koš, naviják na hadice a hasičská trubka. Pro veškerý tento materiál byla před dnešní hasičskou zbrojnicí na malém plácku postaveno dřevěné skladiště. Bohužel se nám dochovala jména pouze 19 zákládajících členů.

Nově ustanovený sbor rozhodně netrpěl nečinností.27. srpna 1887 vznikl požár a byl velice ničivý. Shořelo 14 domů.Další požár vypukl 19.září 1888.Následky tohoto požáru pociťujeme dodnes. Shořely zde kroniky obce a veškeré listiny, školní archiv a původní záznamy sboru. Z tohoto důvodu tyto informace čerpají ze starších materiálů a nemůže vyčerpávajícím způsobem podat zprávu o dění ze začátku sboru.

Další zpráva pojednává o dění okolo roku 1960.V průběhu roku 1960 došlo v rámci republiky k novému územnímu rozdělení krajů a okresů. Zrušen byl i okres Dobruška a obce novoměstska byly začleněny pod okres Náchod. Již v roce 1961 byla novými okresními orgány stříkačka DS12 nahrazena novou stříkačkou PS8. Další zlepšení sboru v technickém vybavení je zakoupení vojenského vozidla T808. To sloužilo především k dopravě členů a stříkačky včetně příslušenství.

Další důležitá zpráva pojednává o členské schůzi z roku 1975 k 90. výročí k založení sboru s vyznamenáním zasloužilých členů sboru. Vyjímám z proslovu předsedy požární jednoty J.Drašnara.Byla to obětavost jednotlivců, nadšení požárníků a pracovitost většiny nezáleských občanů, kteří dokázali během 7000 brigádnických hodin vytvořit stavbu, která je a ještě dlouho bude ozdobou naší vesnice. Vytvořená hodnota díla téměř 750 000 tisíc korun zůstane navždy spjata s obětavostí lidí zdejší vsi.

Rok 2005.Již ne sbor,ale obecní úřad připravil rekonstrukci střechy na hasičárně.Mladí hasiči letos absolvovali závody v Jetřichově, Šonově,Bělovsi,Nízké Srbské, kde v okresním finále skončili na 7.místě. Závěrem:jak už to bývá, žádná den není nebe bez mráčků.Stejně tak to je i se spoluprací v našem hasičském sboru.Jeden člověk sám nic nezmůže, ale pokud se bude snažit alespoň trochu každý z nás,věřím,že náš sbor má budoucnost.Úkolem hasičů bylo vždy pomáhat lidem v nouzi a tak si přejme,ať je to dalších 120 let.

Máte pěknou fotku hodící se k této stránce?
Zašlete ji na email hornik@4pm.cz
Nejhezčí vybereme a zde zveřejníme!